Портфолио | Вижте нашите проекти »

ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД фокусира дейността си върху проекти и дейности в перспективни пазарни ниши с доказана висока възвръщаемост. С помощта на фирменото ноу-хау тези проекти биват класифицирани и оценявани по различни критерии.

Как работим| Вижте как работим »

ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД инвестира в стартиращи компании, както и в такива на етап идея. Компанията има дългосрочни планове за развитие, но същевременно предвижда в стратегията си краткосрочно излизане от финансираните проекти, като по този начин цели да избегне неуправляемия риск или натрупването на спекулативна печалба.