Venquity > За нас > КАК РАБОТИМ
КАК РАБОТИМ
 

КАК РАБОТИМ

ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД фокусира дейността си върху проекти в перспективни пазарни ниши с доказана висока възвръщаемост. С помощта на фирменото ноу-хау тези проекти биват класифицирани и оценявани по различни критерии. Компанията има дългосрочни планове за развитие, но същевременно предвижда в стратегията си краткосрочно излизане от финансираните проекти, като по този начин цели да избегне неуправляемия риск или натрупването на спекулативна печалба. ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД се стреми освен да финансира бизнес идеи, да подобри инвестиционната култура на предприемачите и да им окаже подкрепа при излизането им на капиталовия пазар. За финансирането на различните проекти се предвижда да бъдат привлечени както частни, така и институционални инвеститори като ЕБВР и т.н..