Venquity > Featured Frontpage

Последни Новини

 

Пътно обединение

сряда, юни 6th, 2012

Екипът ВЕНКУИТИ е на път да учреди гражданско сдружение на юридически лица за целите на участие в търгове, публично-частни партньорства, обществени поръчки и концесии за строителство на пътна и железопътна инфраструктура, издигане на язовирни стени, укрепление на брегове и др. Съюзът се нарича “Модерни Инфраструктурни Проекти” и е съставен от опитни строители, инженери, концесионери, адвокати, застрахователи, финансисти, технолози и мениджъри. Нашата мисия е да се приложи най-ефективния, евтиният и бързият начин за реализация на инфраструктурни проекти чрез европейските програми и моделите “ПОТ”, “ПОП” и “ППОТ”.

За нас

петък, август 14th, 2009

ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД е нова компания за рисков капитал и инвестиране чрез дялово участие, създадена с цел управление и финансиране на проекти за нови и съществуващи дейности в отрасли с перспектива за растеж. Нашата инвестиционна дейност е насочена както към динамични и проспериращи фирми, така и към новосъздадени дружества. Един от нашите приоритети е да търсим и финансираме компании, които притежават уникални конкурентни позиции на инвестиционния пазар.

ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД е специализирана не само в предоставянето на капитал за предприятия и проекти, но така също и в предоставяне на ноу-хау, съвременни корпоративни решения, управленско консултиране.

Когато ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД подкрепя вашия бизнес, вие получавате много повече от финансиране. Съвместно с Вас ние ще тръгнем по пътя на успеха, като Ви помагаме да постигнете бърз растеж на доходите и печалбата и да изградите здрава основа за дългосрочен бизнес.

Като Ваши партньори, за нас са важни три неща: да споделяме общи цели, да дадем своя принос в ключовите решения, които трябва да вземете, и да увеличим добавената стойност на Вашия бизнес.

Партньорството с нашите клиенти се гради на основата на индивидуални взаимоотношения и личен подход. То започва със задължителния процес на оценка на инвестиционното предложение и съответно решението за инвестиране, и продължава по време на нашето дялово участие чак до излизането на ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД от компанията. На всеки етап, ние искаме да ви помогнем да създадете здрав и успешен бизнес със стабилни финанси и отлични перспективи за развитие.

Газова електроцентрала

петък, април 10th, 2009

Екипът ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД завършва проект за закупуване на работеща в България газова електроцентрала  с предмет на дейност производство на електроенергия, пара и топла вода. Идеята е да се закупи съществуващата централа с малък капацитет и да се работи върху по-нататъшно разширение на работния капацитет. Проектът представлява непрекъснат бизнес на предприятие с опит в управлението  и натрупан паричен поток.