Venquity > Новини

Последни Новини

 

Пътно обединение

сряда, юни 6th, 2012

Екипът ВЕНКУИТИ е на път да учреди гражданско сдружение на юридически лица за целите на участие в търгове, публично-частни партньорства, обществени поръчки и концесии за строителство на пътна и железопътна инфраструктура, издигане на язовирни стени, укрепление на брегове и др. Съюзът се нарича “Модерни Инфраструктурни Проекти” и е съставен от опитни строители, инженери, концесионери, адвокати, застрахователи, финансисти, технолози и мениджъри. Нашата мисия е да се приложи най-ефективния, евтиният и бързият начин за реализация на инфраструктурни проекти чрез европейските програми и моделите “ПОТ”, “ПОП” и “ППОТ”.

Фотоволтаици

вторник, май 18th, 2010

ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД търси предприемачи за изграждане на соларен парк с капацитет 1 MW на територията на България. Ще работим по готови проекти с всички необходими документи, включително предварителен договор за присъединяване към мрежата и виза за проектиране. Ще очакваме вашите предложения на office@venquity.eu.

Нови инициативи

петък, август 14th, 2009

Екипът ВЕНКУИТИ започва преговори по проект, който обхваща създаването на компания за изграждане на инсталация за преработка на суров петрол. Друга инициатива е проект за система за комбинирано производство на енергия върху вече подготвена площадка, както и проект за изграждане на 2 блока на газова електроцентрала с комбиниран цикъл на производство на стойност 120 млн. евро по предварителни изчисления. Във връзка с глобалното зелено движение за рециклиране нашият екип също се съсредоточи върху създаването на завод за преработка на твърди отпадъци и производство на електроенергия на територията на България.

Демонтиране на акумулатори

четвъртък, юни 4th, 2009

ВЕНКУИТИ Прогресив Капитъл АД започна проучване на възможностите за реализиране на проект за демонтиране на употребявани автомобилни акумулатори и продажба на получените олово и пластмаса на международните пазари, който проект би се осъществил на територията на България. Идеята е резултат от глобалнато екологично движение и се състои от:

 • прием на изпразнените от киселина употребявани автомобилни акумулатори;
 • премахване на върха и полюсите на акумулаторите със специално оборудване;
 • премахване на частите, окомплектоване, пакетиране и изпращане за рециклиране и продажба.
 • Газова електроцентрала

  петък, април 10th, 2009

  Екипът ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД завършва проект за закупуване на работеща в България газова електроцентрала  с предмет на дейност производство на електроенергия, пара и топла вода. Идеята е да се закупи съществуващата централа с малък капацитет и да се работи върху по-нататъшно разширение на работния капацитет. Проектът представлява непрекъснат бизнес на предприятие с опит в управлението  и натрупан паричен поток.

  Вятърен парк

  петък, април 3rd, 2009

  ВЕНКУИТИ почти завършва проект за изграждане на 6 броя вятърни турбини, всяка с мощност 2 MW, на територията на Югозападна България. Проектът включва по-нататъшно разширяване на проектната мощност с поне 50MW в същия район. Мястото е изключително благоприятно за изграждането на вятърен парк поради факта, че районът е незалесен и има постоянно въздушно течение. Направени са предварителни замервания с професионален софтуер и 60м мачта, които сочат средна годишна скорост на вятъра от 6,3м/с. Строителните дейности трябва да приключат за 5-6 месеца и турбините трябва да заработят на пълни обороти до края на 2009г.

  Завод за електроенергия, добита от преработване на отпадъци

  петък, март 20th, 2009

  Мениджмънтът на ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД започва преговори за партньорство за изграждането на завод за производство на електроенергия от преработка на отпадъци в България. Технологията, на която сме се спряли, унищожава посредством горене битови, търговски и леки промишлени отпадъци. Идеята представлява неизвестен за България до сега процес на рециклиране, който не замърсява околната среда и позволява генерирането на енергия.

  Комбинирана газова електроцентрала в СИ България

  сряда, февруари 11th, 2009

  ВЕНКУТИ започва работа по друг проект за изграждане на газова електроцентрала с комбиниран цикъл на производство. Предложената локация се намира в Североизточна България  и вече има работеща топлоелектрическа централа (ТЕЦ). Централата е разположена на площ от 58 568 кв. м в град Русе. Налице е напълно завършена инфраструктура, водна станция, пътища, площадки и временна станция за доставки на газ и електричество. Голямото предимство на площадката е нейното местоположение, което разкрива големи възможности за доставка и разпространение посредством воден транспорт.

  Пълнозърнест хляб от покълнало жито

  вторник, ноември 4th, 2008

  Конкурентното предимство на проекта се състои в съвременната, единствена по рода си технология за преработка и смилане на покълнали зърнени култури без да се нарушават хранителните характеристики. Производствената технология включва производство на хляб директно от цели покълнали зърна без смилане на брашното. Тази технология се базира на собствена разработка на машини и оборудване, както и ноу-хау за производство на пълнозърнест хляб от покълнали зърна. Очаква се използваното зърно да бъде доставено от екологично чисти райони на България, в които почвата не се обработва с различни химикали и пестициди. Технологията може да се използва за производство на хляб от различни зърнени култури като ръж, ориз, царевица и смес от 6 до 9 култури (соя, боб, леща, ечемик, овес, просо и т.н.). Предвиденото по-нататъшно разнообразяване на продуктовия микс дава възможност на проектната компания да развитие и предлага на пазара различни видове сладкиши, направени от покълнали култури.
  Проектът ще бъде развит в регионален мащаб. Неговата основна цел е да отговори на нуждите  на регионалния пазар и отчасти на Балканския полуостров за пълнозърнести храни (хляб и макаронени изделия). Предвижда се изграждането на нови или реконструкция на вече съществуващи пекарни, които ще отговарят на изискванията на международните стандарти за хранително-вкусовата промишленост CE маркировка и НАССР (ISO 22000: 2005). За реализацията на проекта са необходими две пекарни, разположени съответно в Западна България (близо до София) и в Източна България (край Сливен).

  Комбинирана газова електроцентрала

  понеделник, октомври 13th, 2008

  ВЕНКУТИ Прогресив Капитъл АД проучва възможностите за реализацията на проект за изграждане на газова електроцентрала с комбиниран цикъл на производство с два блока от по 128-140 MW всеки. Изграждането на мощностите започва преди няколко години, но е прекъснато през 1990г.. Централата заема площ от 380 134 кв. м, а сградите са на различен етап от строителство. Инфраструктурата е частично завършена – има водна станция, пътища, площадки и временна станция за доставки. Инвестиционният план обхваща следните дейности:

  • Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови газови турбини с номинална мощност от 128 MW;
  • Капиталови инвестиции в съвременна производствена единица;
  • Експлоатация и поддръжка на новите мощности при конкурентни пазарни условия;
  • На последващ втори етап електроцентрала ще бъде доразвита откъм на северо-източната част на площадката в зависимост от финансирането и условията на пазара в началото на 2011.