Venquity > Инфо център > КАК ДА СТАРТИРАМ СОБСТВЕН БИЗНЕС? > Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
 

Дружество с ограничена отговорност (ООД)

I. Съставяне на Дружествен договор/ Учредителен акт (за ЕООД)
II. Набиране на минимално-изискуемия капитал на дружеството (5 000 лв)
III. Издаване на удостоверение от банка за внасянето на минимум 70% от капитала на дружеството
IV. Издаване на разрешение от съответния компетентен орган за осъществяване на определени дейности (напр.: инвестиционен брокер)
V. Вписване в Търговския регистър при съответния Окръжен съд по заявление на управителя
VI. Обнародване на решението в Държавен вестник
VII. Регистрация в съответното териториално поделение на Агенцията по вписванията за издаване на Единен Идентификационен Код (БУЛСТАТ Номер) в 7-дневен срок от регистрацията на дружеството
VIII. Действащо дружество