Venquity > Featured Frontpage > Пътно обединение

Пътно обединение

Екипът ВЕНКУИТИ е на път да учреди гражданско сдружение на юридически лица за целите на участие в търгове, публично-частни партньорства, обществени поръчки и концесии за строителство на пътна и железопътна инфраструктура, издигане на язовирни стени, укрепление на брегове и др. Съюзът се нарича “Модерни Инфраструктурни Проекти” и е съставен от опитни строители, инженери, концесионери, адвокати, застрахователи, финансисти, технолози и мениджъри. Нашата мисия е да се приложи най-ефективния, евтиният и бързият начин за реализация на инфраструктурни проекти чрез европейските програми и моделите “ПОТ”, “ПОП” и “ППОТ”.

Добави коментар