Venquity > Featured Frontpage > Газова електроцентрала

Газова електроцентрала

Екипът ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД завършва проект за закупуване на работеща в България газова електроцентрала  с предмет на дейност производство на електроенергия, пара и топла вода. Идеята е да се закупи съществуващата централа с малък капацитет и да се работи върху по-нататъшно разширение на работния капацитет. Проектът представлява непрекъснат бизнес на предприятие с опит в управлението  и натрупан паричен поток.

Добави коментар