Venquity > Новини > Комбинирана газова електроцентрала

Комбинирана газова електроцентрала

ВЕНКУТИ Прогресив Капитъл АД проучва възможностите за реализацията на проект за изграждане на газова електроцентрала с комбиниран цикъл на производство с два блока от по 128-140 MW всеки. Изграждането на мощностите започва преди няколко години, но е прекъснато през 1990г.. Централата заема площ от 380 134 кв. м, а сградите са на различен етап от строителство. Инфраструктурата е частично завършена – има водна станция, пътища, площадки и временна станция за доставки. Инвестиционният план обхваща следните дейности:

  • Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови газови турбини с номинална мощност от 128 MW;
  • Капиталови инвестиции в съвременна производствена единица;
  • Експлоатация и поддръжка на новите мощности при конкурентни пазарни условия;
  • На последващ втори етап електроцентрала ще бъде доразвита откъм на северо-източната част на площадката в зависимост от финансирането и условията на пазара в началото на 2011.

Добави коментар