Venquity > Новини > Нови инициативи

Нови инициативи

Екипът ВЕНКУИТИ започва преговори по проект, който обхваща създаването на компания за изграждане на инсталация за преработка на суров петрол. Друга инициатива е проект за система за комбинирано производство на енергия върху вече подготвена площадка, както и проект за изграждане на 2 блока на газова електроцентрала с комбиниран цикъл на производство на стойност 120 млн. евро по предварителни изчисления. Във връзка с глобалното зелено движение за рециклиране нашият екип също се съсредоточи върху създаването на завод за преработка на твърди отпадъци и производство на електроенергия на територията на България.

Добави коментар