Venquity > Сектори
Сектори
 

Сектори

ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД отскоро работи усилено в сферата на FMCG, главно за износ на гръцки храни и напитки, качествени и биологични продукти за Източна Европа за сегмента на HORECA. Фирмата се фокусира върху проекти с доказана рентабилност в перспективни пазарни ниши. Тези проекти се класифицират по специфични критерии, част от корпоративното ноу-хау. Дружеството има дългосрочни планове за работа, но приема и кратки срокове за излизане от проектите и бизнеса (избягване на невъзможност за управление на риска или реализиране на спекулативна печалба). Въз основа на изследванията и предишния опит и контакти на ръководството, ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД се фокусира върху дейностите в следните области: FMCG, енергийна ефективност, биодинамично земеделие, текстил, недвижими имоти.
Фирмата развива предимно балкански компании и проекти. Акцентът е върху подкрепата за развитието на частния сектор. Предпочитаният вариант за инвестиции е дейност на “зелено”, начални инвестиции, придобити предприятия от приватизацията, финансиране на дружества, които са семейна собственост и подпомагане на прехода им към корпоративен бизнес.
Компанията финансира стратегически сливания и партньорства в приоритетни сектори. Целта е да се осигури капитал с висока възвращаемост на стартиращия или развиващия се бизнес в региона посредством контрол върху ресурсите и подкрепа на управлението.