Venquity > Сектори > ЦЕЛЕВИ СЕКТОРИ ЦЕЛЕВИ СЕКТОРИ
 

ЦЕЛЕВИ СЕКТОРИ

Проучванията и опитът показват, че най-привлекателните области за инвестиции сега са: храни и земеделие, високите технологии и иновациите, бързооборотните стоки, търговията на дребно и веригите магазини, строителството и недвижимите имоти, възобновяемите и алтернативни енергийни източници и енергийна ефективност. ВЕНКУИТИ Прогресив Капитъл АД съсредоточава дейността си върху посочените по-горе конкретни области и членовете на Съвета на директорите имат на свое разположение и са оценили много проекти в тези области, които се нуждаят и чакат да бъдат финансирани.