Venquity > Сектори > ЦЕЛЕВИ СЕКТОРИ > Високи технологии

Високи технологии

Bright Idea

 

 

 

 

 

 

В сферата на високите технологии и иновациите се работи по два проекта. Първият е свързан с немска компания, която разработва нов висококачествен оптичен модулатор, LMR за новото поколение телевизори, видео проектори и екрани. Технологията е основана на международно признати патенти. Този проект е с готов бизнес план и вече е на етап финансиране. Вторият проект е „Торшън пауър” – високотехнологична компания, която е собственост на ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД и е съсредоточила дейността си върху създаването на нова технология, базирана върху електромагнитни двигатели и водни помпи. Благодарение на осъществената първоначална инвестиция, вече са регистрирани няколко патента и по този проект на практика остава само разработването на бизнес план.