Venquity > Сектори > ЦЕЛЕВИ СЕКТОРИ > Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

 green energy

 

 

 

 

   

В сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност във ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл АД работим по два проекта: за производството на биоетанол и за производството на биогаз. Първият проект ще се реализира на територията на България и е вече готов на фаза финансиране. Другият проект ще се реализира в Германия и е основан на функционирането на средни по големина селскостопански инсталации за биогаз. Неговата цел е да се постигне лидерство в този специфичен пазарен сегмент в средносрочен период. Този проект е разработен до същата фаза, както и проекта за биоетанол.