Venquity > ФИЛИАЛИ > България
България
 

България

map of Bulgaria 1_

 

 

 

В България разполагаме със силен експертен опит в широк диапазон от сектори. Ние работим в тясно сътрудничество с нашите колеги по целия свят, за да е сигурно, че за всяка инвестиция и проект е сформиран “най-добрия екип”, който има подходящите опит и знания.