Venquity > Рисковият капитал в България
Рисковият капитал в България
 

Рисковият капитал в България

В България има няколко рискови фонда с натрупан опит, които са запознати с икономическата и политическата среда в страната. Въпреки това, пазарът на рисков капитал за малки и средни фирми в страната е в ранна фаза на развитие и има стабилен потенциал за растеж.

Въпреки слабостите на българския пазар за усвояване на рисков капитал, съществуват многобройни възможности пред него. Рисковият капитал е уникално средство за набиране на средства за малки и нововъзникващи компании и може да се превърне в ефективен инструмент за тяхното насърчаване и развитие.

Рисковият капитал е алтернативна форма на инвестиране и, сравнен с другите видове инвестиции, предлага повече възможности – не се изисква осигуряване на гаранции; мениджър от фонда участва в управлението на компанията; предоставят се ноу-хау и модерни корпоративни практики; няма нужда от успешна финансова история на компанията и т.н.. Уникален по своята същност, рисковият капитал не е обект на конкуренция от страна на другите инструменти за финансиране. Те могат само да го съпътстват и допълват без да се изключват един друг.